Installatie Management

Installatie Management

De ervaring van Instaview leert dat er vaak onduidelijkheid bestaat over de wensen van de opdrachtgever. Deze weten vaak goed wat ze willen, maar kunnen dit niet op een heldere en duidelijke manier vertalen naar de installateurs. Instaview ondersteunt u bij het vertalen van die wensen en behoeften. Hierdoor wordt u in staat gesteld de juiste beslissingen te nemen.

We zijn op het gebied van de installaties het aanspreekpunt voor alle bouwpartners en adviseren u over voorstellen van de aannemer, of zaken die volgens het bestek een goedkeuring van u nodig hebben. We zorgen er met ons installatie management voor dat de coördinatie soepel verloopt en we u altijd tijdig en volledig informeren.

Wilt u de projectbegeleiding van de gebouwgebonden installaties uit handen geven? Wij zorgen er als deskundig installatie-adviseur voor dat de installaties volgens bestek en tekening(en) worden gerealiseerd.

Initiatief

Uitgaande van uw plannen en budget kunnen wij voor u een eerste haalbaarheidsonderzoek uitvoeren, gebaseerd op eenheidsprijzen en kengetallen. Op basis hiervan geven wij u een realistisch beeld van de verschillende mogelijkheden en de bijbehorende kosten van eventuele alternatieven. We hebben een deskundige inbreng vanaf het eerste initiatief tot aan de daadwerkelijke oplevering van het project.

Programma van eisen

Samen met u vertalen wij uw plannen en wensen in een programma van eisen, die de architect en de installateur vervolgens gebruiken om het ontwerp gestalte te geven. Elementen als functionaliteit en duurzaamheid nemen wij op in het PvE om het totale plan vorm te geven.

Ontwerp

Wij bewaken het ontwerpproces en beheersen zowel de tijdsplanning, de kwaliteit als de kosten. Na het ontwerp bent u klaar voor de aanbesteding. Instaview kan als installatiemanager uitstekend adviseren in de keuze van een installateur en zorgen voor een naadloze koppeling van de individuele installaties zonder grijze gebieden.

Aanbesteding

Vervolgens besteden we het werk – op basis van de tekeningen die wij voor u hebben gecontroleerd – aan. Uiteraard zijn wij als installatiemanager uw adviseur in de onderhandelingen met de installateur, zodat u daar zelf geen omkijken naar heeft. Wij zorgen met actuele kennis van installaties en installatieprijzen voor een correct verloop van de aanbesteding tegen zo gunstig mogelijke condities.  Wij verzorgen sluitende afspraken en contractstukken met de uitvoerende partijen.

Uitvoering

Tijdens de uitvoering zien we toe op de naleving van de verschillende contractstukken, maar adviseren we u ook over meer- of minderwerk. Bovendien bewaken we de verschillende informatiestromen en houden we de kwaliteit van de installatiewerkzaamheden op de bouwlocatie nauwgezet in de gaten. We controleren zowel de termijn- als de eindafrekening en verzorgen de oplevering.  Desgewenst faciliteren wij opzichters die ter plaatse de installatiewerkzaamheden structureel controleren.

Oplevering en nazorg

Bij de oplevering controleren wij de installaties op afwerking en functionaliteit en volgt de ingebruikname. Ook na de oplevering ontzorgen wij u door toe te zien op de financiële afwikkeling en het controleren van de door de installateur aan te leveren garantieverklaringen, revisiestukken en onderhoudscontracten.