Kostenmanagement

De Installatiekosten maken – naast de bouwkosten – een steeds groter deel uit van de totale stichtingskosten van een gebouw. De installatiekosten variëren tussen de 35% en 50% en in vele gevallen zijn deze zelfs meer dan 50%.

Daarom is het belangrijk de installatiekosten gedurende het gehele bouwproces vanaf haalbaarheidsonderzoek tot en met het in gebruik nemen te managen. Kostenbeheer is binnen de installatietechniek een vak apart. Vooral nu bemoeilijken sterk fluctuerende materiaalkosten, innovaties en veranderende wetgeving het inzichtelijk maken en beheersen van de kosten. Instaview is gespecialiseerd in het beheren van de installatiekosten, van ontwerp tot en met gebruik daarvan en het technisch beheer van de installaties.

Daardoor zijn wij goed in staat om ook de offertes van installateurs op inhoud en volledigheid kritisch te beoordelen. Op detailniveau controleren wij de open begrotingen op materiaalkosten, aantallen en normtijden van de installatiewerkzaamheden.

Wij verzorgen:

  • Budgetraming in de ontwerpfase (t.b.v. haalbaarheidsstudie)
  • Directiebegroting (VO / bestek)
  • Inkoopbegeleiding
  • Controle open begroting installateurs
  • Controle meer- en minderwerk
  • Controle gelijkwaardigheid
  • Expertise bij geschillen, schade- en claim afwikkeling

Kortom, wij houden zicht op uw installatiekosten en bewaken de financiële budgetten.