Technisch beheer

Instaview levert nu en in de toekomst een toegevoegde waarde voor VvE’s en vastgoedbeheerders als het gaat om het technisch beheer van de gebouwgebonden installaties. Wij zorgen dat de waarde en verhuurbaarheid van uw vastgoed optimaal is en deze gewaarborgd blijft tegen zo laag mogelijke financiële lasten.

Investeren

Wij focussen ons in ons advies op de kosten en investeringen op het gebied van installatieonderhoud, om financiële lasten te structureren en beheersbaar te houden. Of het nu een bestaand of nieuw gebouw betreft, u zal moeten blijven investeren. Met onze kennis weten wij u van gedegen en slimme adviezen te voorzien.

Beleid

Heeft u beleid als het om onderhoud gaat? Kiest u voor standaard onderhoud om storingen en calamiteiten te voorkomen of reiken uw ambities verder? Door naast uw onderhoud of vervangingen van installatiedelen ook te verduurzamen kunnen de energiekosten dalen of wellicht een verbetering van het binnenklimaat worden bereikt en daarmee het comfort worden verhoogd. Wij verliezen daarbij de realiteit en financiële haalbaarheid van uw duurzame ambities niet uit het oog.

Conditiemeting

Vanuit het beleid kunnen wij een conditiemeting uitvoeren in uw vastgoed om op die manier de staat van onderhoud van de gebouw gebonden installaties in kaart te brengen en te bepalen. Deze conditiemeting dient als basis voor de toekomstig uit te voeren onderhoudswerkzaamheden en plan van aanpak.

Plan van aanpak

Een plan van aanpak is altijd zinvol omdat u hiermee inzichtelijk krijgt in wat u op de korte en middellange termijn aan onderhoudskosten kunt verwachten.Elk jaar wordt bekeken welk onderhoud er aan de installaties gaat komen en welke onderdelen, die voor onderhoud in aanmerking komen, geïnspecteerd moeten worden. Na inspectie wordt beslist of het geplande onderhoud aan de installatie uitgevoerd moet worden of niet. De inspectiegegevens worden verwerkt in de meerjarenonderhoudsplanning en eventueel in een jaarplanning. Bekeken wordt of het budget voor de jaarplanning toereikend is en vervolgens wordt het definitieve onderhoudsplan voor dat jaar voor de installaties vastgesteld.

Uitvoering

Het in de jaarplanning omschreven onderhoud wordt voorbereid, aanbesteed en uitgevoerd. Deze wordt gecontroleerd en de gegevens worden vervolgens bijgewerkt in een meerjarenonderhoudsplanning. Hierdoor kan worden nagegaan wat de onderhoudsgeschiedenis is van de installaties. Zo houdt u de kosten zo laag mogelijk en krijgen uw ambities om verbeteringen te realiseren vorm. Op deze manier kunnen budgetten zo effectief mogelijk worden aangewend en worden hogere uitgaven over de gebruiksperiode voorkomen.

Diensten

Onze belangrijkste diensten op het gebied van beheer en onderhoud zijn:

  • Onderhoudsavies en contractbeheer
  • Conditiemetingen NEN 2767
  • Opstellen van Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)
  • Inspectie elektrische installaties NEN 3140
  • Energiemonitoring
  • Energie besparingsadviezen
  • Klachtenbehandeling gebouwgebonden installaties
  • Legionella advies- en beheersplan