Installatie advies

Instaview geeft adviezen en ontwerpt alle soorten elektrotechnische en werktuigkundige installaties voor woningen en utiliteitsgebouwen. Hierbij staan kwaliteit, milieu, energiegebruik en onderhoud centraal. Middels haalbaarheidsstudies tonen wij dit aan.

Wij zullen er altijd naar streven om tot duurzame oplossingen te komen. Initiatieven van opdrachtgevers  worden uitgewerkt  tot ontwerpen en bestekken met tekeningen waarmee de uitvraag voor aanbesteding kan worden verzorgd.

Bestek en tekeningen vormen het contractstuk dat als basis dient om de kwaliteit en de prijs van de werkzaamheden vast te leggen.

Een goed bestek met tekeningen is onontbeerlijk om tijdens het bouwproces verschil van inzicht in de te gebruiken materialen en meer- en minderwerk te voorkomen. Wij helpen u met het maken van de juiste keuzes.

Wij adviseren en ontzorgen u op het gebied van:

 • Calculaties en begrotingen
 • Tekenwerkzaamheden
 • Bestekken
 • Inkoopbegeleiding / contractbeheer
 • Bouwbegeleiding / directievoering
 • Oplevering / financiële afhandeling

Instaview heeft specifieke kennis van werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties uitgesplitst in de navolgende expertises:

 • Hemelwaterafvoerinstallaties
 • Vuil- en schoonwaterriolering
 • Koud- en warmtapwaterinstallaties
 • Zonneboilers
 • Sanitair
 • Brandbestrijdingsinstallaties
 • Aardgas- en persluchtinstallaties
 • Verwarmingsinstallaties
 • Warmtepompen
 • Ventilatie- en luchtbehandelingsinstallaties
 • Koelinstallaties
 • Koude- en warmteopslag
 • Regelinstallaties
 • Elektrotechnische installaties